PRODUCT HIGHLIGHT

พรอสเพอร์ เวล เทรดดิ้ง บจก.

เคเอเอ็น อินโนเวชั่น บจก.
บูธที่ Q19

เป็นผู้จำหน่ายกะทะอุตสาหกรรม รายแรกในประเทศ และมีเครื่องช่วยผลิตอาหาร เช่น เครื่องทอดอัตโนมัติ เครื่องสลัดน้ำมัน เครื่องผสมคลุกอาหาร เครื่องหั่น
เครื่องล้าง รถเข็นอเนกประสงค์ รวมถึงเครื่องบรรจุอาหาร ทำจาก วัสดุสแตนเลส วัสดุกันความร้อนปลอดภัยและทนทาน สำหรับโรงงานผู้ผลิตอาหาร SME OTOP วิสาหกิจชุมชน

พรอสเพอร์ เวล เทรดดิ้ง บจก.