ข้อมูลผู้ชมงาน

กลุ่มผู้เข้าชมงานเป้าหมาย

ห้ามพลาดที่จะเข้าชมงาน

Food Pack Warehouse Expo

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรแปรรูปอาหารเครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหาร ระบบโลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า และสินค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

สนับสนุนโดย

Thailand Industrial Fair
tastebud future food