ข้อมูลผู้ชมงาน

กลุ่มผู้เข้าชมงานเป้าหมาย

ห้ามพลาดที่จะเข้าชมงาน

Food Pack & Warehouse Logistics Expo

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรแปรรูปอาหารเครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหาร ระบบโลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า และสินค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

สนับสนุนโดย

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
Thailand Industrial Fair
Food Pack Asia
WAREHOUSE & LOGISTICS ASIA
Thailand Business Pages
สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย TARA