PRODUCT HIGHLIGHT

หัวเหรียญอีสาน หจก.
บูธที่ M1-M6

เครื่องแพ็คโหลพร้อมเครื่องอบฟิล์มหด

เครื่องบรรจุผงอัตโนมัติ

เครื่องห่อแนวนอน