SME ปัง ได้ตังคืน

ลงทะเบียนโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ปังได้ตังคืน

สิทธิพิเศษ! สำหรับผู้ที่จองบูธ งาน "FOOD PACK WAREHOUSE EXPO @ KICE KHON KAEN" เข้าร่วมโครงการผ่าน https://bds.sme.go.th/Service/Detail/1253 รับเงินคืนสูงสุดถึง 80%

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงาน :

หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้นที่ :

ขั้นตอนการรับสมัคร :

เข้าร่วมโครงการผ่าน https://bds.sme.go.th/Service/Detail/1253 รับเงินคืนสูงสุดถึง 80%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชยพร ศรีสิตานนท์ โทร. 088-048-2222