PRODUCT HIGHLIGHT

INTER EXPRESS LOGISTICS CO.,LTD.

อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ บจก.
บูธที่ R3

ผู้นำการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ
“ส่งทั่วไทย ส่งโอกาสใหม่ให้ธุรกิจคุณ คือ คำมั่นสัญญาที่เราพร้อมจะก้าวไปกับคุณ”

เป็นผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 20 ปี โดยเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจขนส่งยาและเวชภัณฑ์ในประเทศถึง 70% บริษัทมีการร่วมมือกับทางหน่วยงานรัฐบาล
อาทิเช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสภากาชาดไทย ในการขนส่งยารักษาโรค วัคซีนเซรุ่ม โลหิต พลาสมา และเครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ INTER EXPRESS LOGISTICS จึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์อันดับหนึ่ง สามารถขนส่งยาและเวชภันฑ์ที่มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี
และใช้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำเหมาะกับพัสดุประเภทต่างๆ จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งผู้ผลิตและผู้กระจายยาและเวชภันฑ์มากมาย พร้อมให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์แบบครบวงจร

INTER EXPRESS LOGISTICS CO.,LTD.