PRODUCT HIGHLIGHT

แมททีเรียลเวิลด์ บจก.
บูธที่ O7-O10

Vision 1. เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจการพิมพ์ Flexible Packaging ในระดับประเทศ และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก 2. เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานพิมพ์ Flexible Packaging Mission 1. บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด มุ่งเน้นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม และให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้า 2. เราส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 3. เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร และมีการตอบสนองลูกค้าอย่าง รวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภาพ 4. เราให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE ทั้งการให้คำปรึกษา / การทำแบบ /ทำแม่พิมพ์ / ตลอดจนการผลิตชิ้นงาน จนสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 5. เราตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แบบ ซอง ถุง ม้วน แผ่น แบบมีพิมพ์ และไม่พิมพ์ ติดซิป/ไม่ติดซิป ฯลฯ ด้วยฟิล์มหลากหลายประเภท 6. เราให้การอบรมบุคลากรทุกแผนก ทุกฝ่าย อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท 7. เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อผลที่ดีเกินคาดหมาย สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

Carri Bulk Container Liner ถุงบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์

สามารถบรรจุสินค้าที่มีลักษณะเป็นผง หรือเม็ด และของแห้งต่างๆ เช่น ข้าว น้ำตาล แป้ง เมล็ดกาแฟ เมล็ดธัญพืช ปุ๋ย เม็ดพลาสติก ได้มากถึง 25 ตันต่อตู้ ข้อดี ✅ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของสินค้า ✅ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ ✅สามารถปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบของการใช้งานได้ ✅ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ISO 9001:2008, ISO 14001, GMP, HACCP, CARBON FOOTPRINT และ Halal

Insulation Liner ฉนวนป้องกันความร้อนในตู้คอนเทนเนอร์

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันความชื้น กลิ่น การปนเปื้อน และสิ่งสกปรกในตู้คอนเทนเนอร์ มีให้เลือกหลายขนาดหรือออกแบบขนาดเองได้ มีทั้งหมด 3 แบบ แบบปูพื้นตู้คอนเทนเนอร์ (Floor Cover Conatiner) แบบปูเฉพาะผนังและพื้น (Wall-Floor Cover Container) แบบครอบคลุมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ (Fully Cover Container)

Protective Liner พลาสติกปูตู้คอนเทนเนอร์

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันความชื้อน กลิ่น การปนเปื้อน และสิ่งสกปรกในตู้คอนเทนเนอร์ มีให้เลือกหลายขนาดหรือออกแบบขนาดเองได้ มีทั้งหมด 3 แบบ แบบปูพื้นตู้คอนเทนเนอร์ (Floor Cover Conatiner) แบบปูเฉพาะผนังและพื้น (Wall-Floor Cover Container) แบบครอบคลุมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ (Fully Cover Container)